Understöd för verksamhet på fjällstugan Kåtan i Muonio

 

Skulle du gärna ställa upp som ledare för verksamhet på Kåtan, men har svårt att hitta de ekonomiska möjligheterna att betala din egen resa till Muonio?

Scoutkåren Fjäll-Fiscarna beviljar understöd åt scoutledare med ledaruppdrag på olika Kåtan-evenemang.  Ansökan om understöd kan formuleras helt fritt, men bör innehåll info om gruppens storlek, evenemangets budget, det huvudsakliga programmet på Kåtan samt tidpunkt för vistelsen. Ansökningar kan inlämnas fortlöpande men helst i början av året.

Om du har frågor eller vill skicka in en ansökan: Ta kontakt med kårchef Holger von Bonin, e-post holger.vbonin(a)gmail.com