Kata Jouhkis fond


Stipendier för resor ur Kata Jouhkis fond  kan ansökas av:

• scouter som deltar i internationella utbildningsevenemang.
• scouter med ledaruppdrag vid något internationellt evenemang.
• scouter som deltar i större internationella scoutkonferenser.
• scouter som inte deltar i gruppresor.
• scouter som utför frivilligarbete på ett scouthem.
 

Ansökande bör vara minst  17 år fylld scout. Ansökningarna riktas till Scoutstiftelsens styrelse.

Understöd från Kata Jouhkis fond beviljas inte för ansökanden som fungerar som reseledare för grupper eller för personer som deltar i gruppresor.

Ansökningen är öppen kontinuerligt, men du kan inte beviljas understöd retroaktivt.

Ansökan görs i Kuksa, länk till blanketen finns på sidan
www.partio.fi/apurahat