IRRES INTERNATIONELLA FOND

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet nu och i framtiden flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem.

Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.
 

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas ansökan.

Ansökningstidpunkt: ansökan bör lämnas in till förbundet innan resan/vistelsen som stipendieansökan gäller äger rum. FSFSF:s styrelse utser stipendiaten senast den 15 december. Ansökningar för behandling till detta datum bör inlämnas senast 30 november. Beslutet delges stipendiaten senast  16 december.

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas inte.
Efter resan skickas till FSFSF:s styrelse en kort redogörelse över upplevelserna som kan publiceras.

 

Obligatoriska bilagor till ansökan:

  • Fri ansökan med reseplan
  • Referens av annan scoutledare

 

Referens av annan scoutledare skickas som bilaga per e-post till förbundskoordinator Frida Lundberg (fornamn.efternamn@scout.fi). Ange som rubrik för ditt e-post meddelande "Irres Internationella fond".
Skriv siffran 2 med bokstäver: